HR

Isabeau Peters Remote Professionals

Naam: Isabeau Peters
Professie: HR
Locatie: Noord Spanje / North of Spain
LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/in/isabeaupeters/
E-mail: isabeau2804@gmail.com
Telefoonnummer: +31630262439
Ik zoek: Ik ben op zoek naar een baan waar ik veel kan leren, dynamisch is en een internationaal karakter heeft. Combinatie HR administratie, projecten, systeembeheer, customer onboarding/customer succes (geen customer service) gerelateerd aan een HR systeem/tool. 
Ik woon in Spanje en wil dus graag remote werken of voor een organisatie die (ook) een kantoor in Barcelona/Girona heeft – dan is hybride werken ook een optie. 

I am looking for a job where I can learn a lot, is dynamic on a daily basis and has an international character. Combination HR administration, projects, system administration, customer onboarding/customer success (no customer service) related to an HR system/tool. 
I live in Spain and would like to work remotely or for an organisation that (also) has an office in Barcelona/Girona – then hybrid working is also an option.


Opleiding en ervaring: Bachelor diploma HR
3 jaar ervaring met recruitment in scale up: snelle besluitvorming, voortdurend veranderende organisatie
2 jaar ervaring als HR officer, 30+ verschillende nationaliteiten, voertaal Engels, 300+ werknemers
0,5 jaar ervaring HR adviseur, klein bedrijf, bijna geen procedures, dus vooral procedures en structuur opbouwen.

Bachelor degree HR
3 years experience recruitment in scale up: quick decision making, constantly changing organisation
2 years experience in HR officer role, 30+ different nationalities, working language English, 300+ employees
0,5 year experience HR advisor, small company, almost no procedures, so mostly building procedures and structure.

Remote Professionals